Fallout Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Bridge Road,
Llandaff North,
Cardiff
CF14 2JL
Ffn / Tel: 029 2033 3090
Ffacs / Fax: 029 2033 3091
E-bost / Email: 
Lleoliad / Location
Menu
Cartref :: Home
Dyddiadau Pwysig :: Important Dates
Ardal Disgyblion a Staff
Cysylltiadau Cyflym :: Quick Links
Hanes :: History
Grwpiau Blynyddoedd :: Year Groups
Pontio Bl.6 :: Yr.6 Transition
Chweched :: Sixth Form
Dewisiadau Bl 9 ::Year 9 Choices
Adrannau :: Departments
C.Rh.A :: PTA
Profiad Gwaith :: Work Experience
Dug Caeredin :: Duke of Edinburgh
Urdd
Chwaraeon :: Sports Activities
Opsiynau Bl.12 :: Year 12. Options
5x60
Oriel :: Gallery
Bysiau :: Buses
Digwyddiadau :: Activities
Oriel Gelf :: Art Gallery

Log In
Username

Password

Remember MeCroeso i - Glantaf :: Welcome to Glantaf
nato

Trefniadau Tymor yr Hydref 2014

Dydd Llun Medi’r 1af, 2014 - Athrawon yn unig! (Hyfforddiant Mewn Swydd)

Dydd Mawrth Medi’r 2ai, 2014 - Blwyddyn 7 newydd a Bl 12 yn unig

Dydd Mercher Medi’r 3ydd, 2014 - Pob Blwyddyn i mewn

Dydd Iau a Gwener Medi’r 4ydd a’r 5ed - Cau am 2.15p.m ar y dyddiau hyn
(ymgais i leihau problemau ar y ffyrdd yn sgil problemau traffig a ragwelir oherwydd effaith Cynhadledd NATO ar deithio yng nghyffiniau’r ddinas.)


Arrangements for Autumn Term 2014

Monday September 1st, 2014 - Staff Only! (In-service Training)

Tuesday September 2nd, 2014 - New Year 7 intake and Year 12 only

Wednesday September 3rd, 2014 - All pupils to attend

Thursday and Friday Sept 4th and 5th, 2014 - 2.15pm early closure
(schools have been asked to consider adaptations to travel arrangements during the first week of September in the face of potential disruption to travel in and around the city during the NATO Summit. It is hoped that this adjustment to our usual closing time will help alleviate potential congestion issues.)


hms

glan-llyn

6ed

7

gwyddoniaeth

llawlyfr

owain

FAW


Padi

apel

rhif

ffrainc

Hoffai'r Adran Ffrangeg ddiolch i'r disgyblion a'r rhieni oedd yn rhan o'r
daith gyfnewid eleni. Cafodd y disgyblion Ffrengig amser wrth eu bodd,
diolch i'ch croeso a chefnogaeth chi. Merci beaucoup!

The French Department wish to thank all pupils and parents who were part
of the exchange trip this year. The French pupils had an unforgettable
stay in Wales, due to your warm welcome and support. Merci beaucoup!

eyp

7po

probectws

rygbi

Jamie

careers

twitter

giving banner

doe

welsh homework

results

awqrd logoCreated on 04/02/2003 10:24 AM by admin
Updated on 17/07/2014 11:01 AM by Athropd
 Printable Version

Recently Added Documents
Name: Opsiynau 6ed :: 6th Form Options
Updated: 11/06/2014 10:56 AM
Name: Urdd 2014
Updated: 06/06/2014 08:39 AM
Name: Arholiadau Bl 9 :: Year 9 Exams
Updated: 01/05/2014 10:23 AM
Name: Hanes Berlin-Krakow
Updated: 03/04/2014 11:22 AM
Name: Amserlen Adolygu Bl. 11 :: Year 11 Revision Timetable
Updated: 01/04/2014 08:23 AM
Name: Gweithredu Diwydiannol :: Industrial Action
Updated: 03/07/2014 12:38 PM
Name: Noson Opsiynau :: Options Evening
Updated: 17/01/2014 10:31 AM