Fallout Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Bridge Road,
Llandaff North,
Cardiff
CF14 2JL
Ffn / Tel: 029 2033 3090
Ffacs / Fax: 029 2033 3091
E-bost / Email: 
Lleoliad / Location
Menu
Cartref :: Home
Dyddiadau Pwysig :: Important Dates
Ardal Disgyblion a Staff
Cysylltiadau Cyflym :: Quick Links
Hanes :: History
Grwpiau Blynyddoedd :: Year Groups
Pontio Bl.6 :: Yr.6 Transition
Chweched :: Sixth Form
Dewisiadau Bl 9 ::Year 9 Choices
Adrannau :: Departments
C.Rh.A :: PTA
Profiad Gwaith :: Work Experience
Dug Caeredin :: Duke of Edinburgh
Urdd
Chwaraeon :: Sports Activities
Oriel :: Gallery
Oriel Gelf :: Art Gallery
Gyrfaoedd :: Careers
Cynllyn Gwariant :: GAD

Log In
Username

Password

Remember MeCroeso i - Glantaf :: Welcome to Glantaf
anffurfiol

Mocks

llyfr

twmpath

7

BWS

GT

teulu

owain

cc

thai

velindre

barnados

1011

gwyddoniaeth

garda

glan-llyn

gwyddoniaeth

llawlyfr

FAW


Padi

apel

rhif

eyp

rygbi

careers

twitter

giving banner

doe

welsh homework

results

awqrd logoCreated on 04/02/2003 10:24 AM by admin
Updated on 06/03/2015 08:43 AM by Athropd
 Printable Version

Recently Added Documents
Name: Ffug Arholiadau Bl. 11 :: Year 11 Mock Exams
Updated: 09/02/2015 09:53 AM
Name: Noson Cyflwyno'r 6ed :: 6th Form Introduction Evening
Updated: 10/02/2015 12:05 PM
Name: Rhaglen Cryfhau Teuluoedd :: Strengthening Families Programme
Updated: 09/01/2015 11:33 AM
Name: Blwyddyn 11 :: Year 11
Updated: 24/11/2014 02:24 PM
Name: Blwyddyn 10 :: Year 10
Updated: 24/11/2014 02:25 PM
Name: Cynllyn Gwariant :: GAD
Updated: 20/10/2014 08:41 AM
Name: Setio Gwyddoniaeth :: Science Sets
Updated: 04/09/2014 09:58 AM