Fallout Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Bridge Road,
Llandaff North,
Cardiff
CF14 2JL
Ffn / Tel: 029 2033 3090
Ffacs / Fax: 029 2033 3091
E-bost / Email: 
Lleoliad / Location
Menu
Cartref :: Home
Dyddiadau Pwysig :: Important Dates
Ardal Disgyblion a Staff
Cysylltiadau Cyflym :: Quick Links
Hanes :: History
Grwpiau Blynyddoedd :: Year Groups
Pontio Bl.6 :: Yr.6 Transition
Chweched :: Sixth Form
Dewisiadau Bl 9 ::Year 9 Choices
Adrannau :: Departments
C.Rh.A :: PTA
Profiad Gwaith :: Work Experience
Dug Caeredin :: Duke of Edinburgh
Urdd
Chwaraeon :: Sports Activities
Opsiynau Bl.12 :: Year 12. Options
5x60
Oriel :: Gallery
Bysiau :: Buses
Digwyddiadau :: Activities
Oriel Gelf :: Art Gallery

Log In
Username

Password

Remember MeCroeso i - Glantaf :: Welcome to Glantaf
thai

6ed

7

newyddion

gwyddoniaeth

llawlyfr

glan-llyn

owain

FAW


Padi

apel

rhif

ffrainc

Hoffai'r Adran Ffrangeg ddiolch i'r disgyblion a'r rhieni oedd yn rhan o'r
daith gyfnewid eleni. Cafodd y disgyblion Ffrengig amser wrth eu bodd,
diolch i'ch croeso a chefnogaeth chi. Merci beaucoup!

The French Department wish to thank all pupils and parents who were part
of the exchange trip this year. The French pupils had an unforgettable
stay in Wales, due to your warm welcome and support. Merci beaucoup!

eyp

7po

probectws

rygbi

Jamie

careers

twitter

giving banner

doe

welsh homework

results

awqrd logoCreated on 04/02/2003 10:24 AM by admin
Updated on 16/04/2014 09:49 AM by Athropd
 Printable Version

Recently Added Documents
Name: Hanes Berlin-Krakow
Updated: 03/04/2014 11:22 AM
Name: Amserlen Adolygu Bl. 11 :: Year 11 Revision Timetable
Updated: 01/04/2014 08:23 AM
Name: Streic NUT Strike
Updated: 19/03/2014 03:22 PM
Name: Noson Opsiynau :: Options Evening
Updated: 17/01/2014 10:31 AM
Name: Llythrennedd - Rhifedd :: Literacy - Numeracy
Updated: 26/11/2013 12:23 PM
Name: Newyddion Glantaf :: Glantaf News
Updated: 21/10/2013 11:28 AM
Name: Digwyddiadau :: Activities
Updated: 15/10/2013 01:50 PM